View Single Post
På meg funker bare høyre men ikke venstre.


min hadde dog en tur i vaskemaskinen, så sånn var det.