View Single Post
Hvis politiet behøver å være tilstede for å avverge en voldssituasjon, samtidig som patienten innrømmer tidligere drap, er det i alle fall en sannsynlighet for at legen finner god grunn til å dele dette med politiet for å avverge en ny alvorlig forbrytelse. Dette er såklart en individuell vurdering som legen må gjøre.