View Single Post
Sitat av Fulmen Vis innlegg
Oi, kinkig sak. Etisk sett mener jeg retten "følger offeret", altså vil alle som overhører en samtale mellom pasient og lege ha samme taushetsplikt. Men om jussen er like enkel aner jeg ikke.
Vis hele sitatet...
For det første: Drapet er ikke en helseopplysning. Dersom du tilstår til legen fordi han er lege, så burde det plukkes opp av helsepersonelloven §21, men jeg kan ikke se at alt en lege finner ut er taushetsbelagt etter loven. En god samleside om jussen finner du her.

Hva politimannen angår, eller for den saks skyld alle andre tredjeparter som måtte være tilstede, så er de ikke helsepersonell. Taushetsplikten følger av lovverket, og lovverket omfavner ikke disse. Derfor har de ikke taushetsplikt. Hva skulle du gjort hvis jeg sladra, liksom? Klaget min ikke-eksisterende autorisasjon inn for nemda? Legen og pasienten må selv tilse at fortroligheter ikke blir overhørt av andre. Foregår samtalen med andre til stede, så vil jeg tro det helt enkelt vil regnes som samtykke fra pasienten om at opplysningene spres.

Det bør også bemerkes at politiet har en plikt til å varsle om kriminelle forhold som går milevis lenger enn det sivile har. Jeg kunne valgt å holde kjeft om drapet, men det tror jeg faktisk ikke en politimann hadde hatt lov til. Og selvsagt, lov eller ikke lov - de ransaker folk uten hjemmel, så brudd på taushetsplikten..? Hva papiret sier er i så måte ikke relevant. Enda mer: Dersom de faktisk hadde taushetsplikt, så vet de nå likevel at det var deg! Da kan helt fritt velge å gjenoppta etterforskning, og med kjent gjerningsmann (om enn uoffisiell) så er det langt enklere å konstruere en case. Dette er et omfattende problem på den andre siden av dammen hvor det er strenge krav til hva som kan fremlegges av bevis i retten.

Sitat av Fulmen Vis innlegg
Uansett burde vernet mot selvinkriminering forhindre at et slikt vitnemål kan brukes i retten.
Vis hele sitatet...
Nei. Du har lov til å lyve om egen sak. Opplysninger du selv fritt har delt med politiet kan de bruke som de vil. Om bevisene var skaffet ulovlig, så er ikke det til hinder for bruk i Norge. I USA, ja. Ikke i Norge.

En langt mer interessant problemstilling er om politiet kan iverksette skjult overåkning av psykologens kontor hvis de mistenker at du vil tilstå der. Men når jeg tenker meg om tror jeg det også er ganske uproblematisk hvis de bare tilser at papirene er på plass først.
Sist endret av Myoxocephalus; 31. mars 2021 kl. 10:52.