View Single Post
Jeg har et eget bilde av hvordan samfunnet burde ha fungert, og er ute etter å finne ut om det finnes noen politiske eller rettslige sider jeg kan være en del av å eventuelt endre.

Jeg ser for meg en situasjon hvor en pasient og en lege har en taushetsbelagt samtale seg innimellom, men samtidig er politifolk nødt til å være tilstede for å ta seg av en eventuell voldssituasjon.

Finnes det noen vedtekter eller hjemmel som bestemmer at politimennene som er tilstede også omfattes av den samme tashetsplikten? Jeg forestiller meg at pasienten innrømmer overfor legen å ha begått et drap for flere år siden.

Her ville normalt ikke legen hatt anledning til å tipse politiet om pasientens forklaring, på grunn av taushetsplikten.

Men siden politimennene er nødt til å være tilstede, så er det ikke til å unngå at de får med seg den informasjonen.

Pasienten kan selvfølgelig velge å ikke innrømme noe som helst, men i denne forestillingen tar jeg kun i utgangspunkt at pasienten gjør det, og at det ikke er til å unngå at politimennene er tilstede for å unngå vold / skade.