View Single Post
Skal knækkes
Golder's Avatar
Jeg forelår at du leser i aviser og bøker. Gjerne sakprosa. Og finn deg en god kamerat som du kan diskutere alt mellom himmel og jord med, hver eneste dag. Det, og å jobbe med å aldri banne, vil utvide din verbale horisont.