View Single Post
ADHD er en betegnelse for en sykdom - listet i medikament bøker overalt - Medisiner blir lagd om 50 år. ADHD med psykoaktiverende midler er i så fall en fare sone hvis man gjør slike ting daglig - til hvilken som helst tid - former av hallucinasjoner begjærer psykoelementer i hjernen, sykdommen foreslår å tenkes med medspringende forsiktihet i annen tid en form for sykdom som blir kurert av gjær, sopp osv. i hjernen til en annen med ADHD.

Det du bør er å snakke med andre om din ADHD før du bruker drugs.