View Single Post
Anbefalt? Nja, det kan jeg vel ikke men de har til en meget begrenset grad en viss synergi men blir litt som å få en skvett med bensin i en diesel bil. Er mengdene små nok kan du fint kjøre uten store problemer. Bør ikke gjøre det av den grunn