View Single Post
Hvorfor er kommunen involvert i dette? Har sånn kristen sekt tatt over helt hvor du bor?