View Single Post
Sitat av NokErNok Vis innlegg
En kompis bruker aduvanz og elevanse. Det ene er beregnet på barn og iallfall måtte legen søke om å få det skrevet ut til en voksen person. Det er også mulig med attentin vil jeg tro.
Vis hele sitatet...
Ikke helt men nesten, å skrive ut resept for attentin er ikke No problem eller krever søknad, men for å få blåresept med
forhåndsgodkjent refusjon for attentin ifølge blåreseptforskriften §2 har vilkår 163 : Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 6 år til og med 17 år.

Mens blåreseptforskriften § 3.
Stønad til legemidler etter individuell søknad
Det kan ytes stønad til legemidler etter individuell søknad for bruk som ikke er omfattet av § 2 når det for den enkelte pasient kan dokumenteres at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere ressursbruk i forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet. Det må foreligge tungtveiende medisinske hensyn for å yte stønad i tilfeller der det finnes relevante forhåndsgodkjente legemidler for den aktuelle sykdommen.


Så du kan få resept, men vil du ha blåresept må det søkes individuelt.
Jeg er 18x2 år og fikk godkjent søknad på 30 min fra helfo.

Dette tror jeg handler mest om kunnskap hos din psykiater, nå har du hvertfall relevant lovverk.

Så i vedtaket fra helfo står dette-
Søknaden om dekning av utgifter til Attentin tablett er vurdert etter folketrygdloven § 5-14 jf. blåreseptforskriften § 3. Søknaden er innvilget.