View Single Post
SAMLEDE VERKER
vindaloo's Avatar
Dette var det første Google sa:

"Vindusspylervæsken inneholder som oftest etanol og/eller isopropanol.
Ved svelging av en liten slurk er det liten risiko for forgiftning.
Ved større mengder, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging"


Legg bort den kanna a. 7-8 timer nå så åpner polet.
Det klarer du.