View Single Post
Mnemonic Courier
Bothrops's Avatar
Du kan gjøre noen triks for å havne i k-hole med lavere doser. Det ideelle ville nok vært en flytetank, men andre måter å okkupere eller fjerne sanseintrykk kan hjelpe. Kanskje bind for øya og hodetelefoner. Sto ute på en bekkmørk kveld og tok en røyk, ganske fjern og passe groovy i formen. Så kom monsunregnet og slukte all annen lyd og intrykk. Mista fatninga helt og ble stående som en planke oppetter veggen i noen minutter før jeg fikk klamra meg inn igjen.