View Single Post
Har fått en del spørsmål når det kommer til rus og ung alder. Mange har kanskje fått med seg at det var en tråd med denne tittelen som ble slettet. Det så ut til at de fleste var enige om at det er best å vente så lenge som mulig. Men det var overraskende mange som ikke så alvoret i situasjonen, og mente at det å ruse seg i ung alder slett ikke ville ha negative konsekvenser. Det var litt trist å se. Håper at flere kommer til å forsøke å reflektere litt mer rundt temaet.

[COLOR="Red"]Under ungdomstiden er hjernen under stor utvikling![/COLOR] Særlig modningen av de kortikale regioner i frontallappen i hjernen. Som altså er kjent for å være involvert i selvkontroll samt nevrale kretser som knytter disse områdene til hjernens belønnings- og motivasjonssystem. Pre-frontal Cortex er et område av hjernebarken som hos primater er kjent for å være involvert i beslutningstaking og fysisk handling. Det er her vi tar beslutninger, avgjørelser, utøver dømmekraft og selvkorreksjon blant annet. Det er avgjørende i møte med potensielle belønninger som f.eks narkotika og mat. Ungdommer er rett og slett mer utsatt for risikofylt atferd og impulsive handlinger som gir umiddelbar tilfredsstillelse i stedet for eventuelle belønninger. Dette er delevis fordi deres Pre-frontal Cortex ikke er ferdig utviklet.
At spesielt disse områdene i hjernen er under utvikling er en viktig faktor i spørsmålet om hvorfor unge mennesker er så utsatt for misbruk av rusmidler. Det er så klart mye press generelt i livet. F.eks stress eller at jevnaldrende oppmuntrer til å forsøke stoffene. Men i motsetning til voksne har de utilstrekkelige kognitive ressurser til å hjelpe dem å motstå. Hjernens "arkitektur" er altså rett og slett ikke fullt utviklet, og de unges hjerner er mer utsatt for å bli radikalt endret ved bruk av narkotiske substanser. Ofte spesielt ved å hindre/sinke utviklingen av kretser i hjernen som hjelper oss voksne med å si "Nei takk" eller "Senere" til farlige eller usunne alternativer.
Så når narkotikamisbruk begynner i ung alder kan det bli en spesielt ond sirkel. Forskning viser at jo tidligere en tenåring først bruker narkotika, jo mer sannsynlig er det at han eller hun er å bli avhengig av dem, eller å bli avhengig av et annet stoff senere i livet. Det er også sannsynlig at den samme dynamikken er tilstede når det kommer til fetende mat og hjernens reaksjon på det.

Kunne sikkert skrevet en hel del mer om hvorfor man slett ikke bør leke seg med rusmidler i ung alder. Men tror at hovepoenget kom greit frem her. En 16 år gammel jente (eller gutt for den del) bør hverken røyke Cannabis eller innta 2C-B. Vær så snill, folkens. Ikke introduser yngre mennesker til slikt! Man vet ikke nøyaktig hvilke konsekvenser det kan føre til for hvert enkelt individ, men den sjansen bør man heller ikke ta.