Tråd: DMT-entiteter
View Single Post
Husker åttitallet
MeTheWall's Avatar
Crew
Sitat av Afasar
Hvorvidt det er en ytre virkelighet, uavhengig av oss, kan godt være, poenget er, som sagt, "virkeligheten og verdenen vi opplever er et resultat av nervesystemet, og alt som egentlig har noen betydning for oss.
Vis hele sitatet...
Mulig jeg misforstår deg, men det er vel egentlig bare det jeg nå har sitert jeg stusser over. For at det kan være interessant å leke med tanken at alt egentlig bare foregår inni hodet (noe det på sett og vis gjør), kan jeg gå med på, men det eksisterer også en verden utenfor eksempelvis mitt hode, og om jeg faller bort, ja så fortsetter verden og universet sin utvikling, upåvirket av min bortgang.

At det som i all hovedsak er av betydning for den enkelte, er hvordan den enkelte oppfatter verden, ja det kan jeg dels være enig i. Og hvordan jeg oppfatter verden rundt meg, er i aller høyeste grad avhengig av hvordan hjernen og sansene mine samspiller, det er jeg enig i, men verden rundt meg er ikke avhengig av hvordan jeg oppfatter den. Og det er i første omgang når jeg skal samhandle med omverdenen og andre mennesker, at min oppfattelse av verden rundt meg blir av stor betydning, bare det å kommunisere med andre er i stor grad avhengig av hvordan man oppfatter omgivelsene.

Om vi beveger oss over til solsystemet vårt og hvordan det ble til, kan vi i ettertid, ved foreksempel å observere lignende hendelser andre steder i universet, danne oss et bildet av hvordan ting har foregått. Denne konstante utviklingen som foregår rundt oss til en hver tid, på Jorden og alle andre steder, skjer uavhengig av om vi observerer den eller ikke. Og det er mange ting i en felles virkelighet vi ganske enkelt bare må innrette oss etter, enten vi vil eller ei. Om jeg foreksempel oppholder meg en lengre periode i solen, uten tilstrekkelig beskyttelse, ja så blir jeg solbrent, dette skjer uavhengig av om jeg observere det, og kan etter min mening, ikke tillegges prosesser som foregår inni hodet mitt, ubehaget jeg føler som følge av solbrentheten derimot, det blir noe annet.

Og som sagt, mulig jeg har misforstått hva du mener, og om så, beklager jeg det, stusser som sagt bare over at du antyder at det ikke eksisterer noe som kan kalles en felles virkelighet, uavhengig av hvem som, om noen i det hele tatt, observerer den. Når det gjelder det andre du skriver, er jeg vel i det store og hele enig.