Tråd: DMT-entiteter
View Single Post
Siden vi først kom inn på temaet. I sitt filosofiske system delte filosofen Immanuel Kant opp virkeligheten i to deler. På den ene siden har vi virkeligheten slik den egentlig er, den nomenuelle verden, og denne verden er fullstendig ukjent for oss, ifølge Kant. Så har vi virkeligheten slik den ser ut for oss. Den fenomenuelle verden . Så, er virkeligheten uavhengig av den som sanser, eller er den avhengig? Jeg er litt på dette her med at siden observatørene er forskjellige, vil også virkeligheten være forskjellig for forskjellige mennesker. At virkeligheten ikke er absolutt. Men at den snarere er flytende, plastisk, ubestemt, og at den kan forandres eller påvirkes av observatørens følelser, ønsker og innfall.