View Single Post
jeg rykket inn for 6 uker siden, var kun hund da.