View Single Post
Anbefaler innleggelse på ARA - avrusning. Det er korte innleggelser (snakk om dager), frivillig, taushetsplikt, leger og annen helsepersonell som kan se om abstinenssymptomene er såpass farlige at du må ha medisiner.