View Single Post
MIDI er en standard der funker på nesten alle moduler. At det er en standard gjør at der sjeldent er kompatibilitets problemer.
Men mange Midi-keyboard/controllers somdu får kjøpt i dag, har kun USB. Så vær opmerksom på det.
Funker med USB controller -> PC -> Midikort -> Modul. Hvor midikortet enten sidder i selve lydkortet, eller fås som en lille USB til Midi in/out.
Du kan også bruke f.eks ipad for å sende og mottake midi via PC til modul