View Single Post
Har ikke USG selv, ei heller Eidsiva. Har Edgerouter og Altibox. Er du sikker på at alt-subnet'et skal være 0.0.0.0/0? Slik ser det ut hos meg

set protocols igmp-proxy interface eth2 role downstream
set protocols igmp-proxy interface eth2 threshold 1
set protocols igmp-proxy interface eth3.101 alt-subnet 172.21.0.0/16
set protocols igmp-proxy interface eth3.101 role upstream
set protocols igmp-proxy interface eth3.101 threshold 1