View Single Post
Som de fleste i Norge har jeg vokst opp i en kristen kultur, er konfirmert kristelig og vært med på dåp, bryllup og begravelser i kirka for familie og venner. Det er ingen i min familie som er personlig kristne, men de ser på seg selv som kristne. Det er fordi Gud er et metafysisk begrep, noe man snur seg mot i stunder hvor følelser er sterke og man trenger tradisjoner for å lette bearbeidelsen av typisk dødsfall men også for å feire hendelser som bryllup og fødsler.
Jeg er ingeniør, har studert mye realfag og tenker at Gud har ingen posisjon i vitenskapen. Men jeg vil si at jeg er kristen og tror på Gud som en del av min kultur, tradisjon og som et verktøy for å håndtere følelser.
Som eksempel så definerer man i fysikken tid som en bestemt strålingsatferd på atomnivå, men et menneske opplever tid som noe helt annet, det er det jeg mener med at Gud er metafysisk.
Jeg tror at religion gjør livet lettere men religion må være til for mennesker og ikke for å kontrollere eller styre mennesker; slik det i stor grad har vært og fortsatt er.
Ja jeg tror på Gud, men hen er inkluderende, tilgivende og uendelig god .