View Single Post
Føler innleggelse gjør vondt verre. Sykeliggjør mennesker mer. Bedre å få et opplegg der UTE hvor personen befinner seg, enn å isolere vedkommende i en verden som ikke finnes der ute