Tråd: LED-tråden.
View Single Post
Nawesome
Provo's Avatar
DonorCrew
Hvis du bruker mikrofon, ville jeg hatt en forsterker i tillegg (for å gjøre det praktisk mulig å stille inn følsomhet), samt muligens et lavpassfilter. Det er gjerne i de mørke frekvensene hvor takten kommer tydeligst frem (basstromme, bassgitar..). Er det en dårlig mikrofon, vil mikrofonen nærmest fungere som et høypassfilter i seg selv, så da blir lavpassfilteret bare forstyrrende. Nå vet jeg ikke hvor mye du kan fra før, men et verbalt blokkskjema vil bli:
Mikrofon, opamp som forsterker, evt lavpassfilter, opamp som komparator med variabel referansespenning, LED.