Tråd: LED-tråden.
View Single Post
I like turtles
Skyfex's Avatar
raze: En diode er et komponent som leder strøm i bare én retning (stort sett). En lysdiode er en diode som emitterer lys (lages ved å bruke alternative materialer til å lage dioden). De er små, relativt lette å masseprodusere og er veldig effektive i forold til vanlige glødepærer. Mens en glødepære lyser ved å varme opp glødetråden til den lyser fungerer dioder ved å eksitere et elektron, som så kan frigjøre et foton når det faller til et lavere energinivå.

Og ja, de sender stort sett lys i én retning, og er ganske robuste. Du kan lese mer i Wikipedia-artikkelen jeg linka til lenger opp.