View Single Post
Det er kanskje sjeldent/vanskelig for oss som har misbrukt cannabis over flere år å gå over til uproblematisk bruk. Ut i fra egen erfaring er det absolutt mulig. Løsningen min ble å få dame og barn som rett og slett tvinger meg til å ha disiplin. Liker overraskende nok bedre å røyke mindre også nå.