View Single Post
Har allerede betalt 7k, så gjenstår vel bare 14k?? 2 måneders oppsigelse?