View Single Post
Sitat av nso Vis innlegg
Veldig bombastisk. Har du statistikk som støtter oppunder stegene dine?
Vis hele sitatet...
Sitat av reklame Vis innlegg
Ingen av linkene dine underbygger påstanden om at innvandring til slutt medfører mer kriminalitet. Det er kanskje naturlig, da linkene du antageligvis googlet deg frem til ikke har noen sammenheng i det hele tatt. Jeg kan godt komme med lignende sammendrag der jeg begynner med tåteflaske og ender opp med heroinsprøyte også, det betyr ikke at det direkte er en sammenheng i de ulike fasene.

Fattigdom generelt kan føre til kriminalitet. Det kalles strain theory og er langt fra noe nytt under solen. Det er som andre teorier et forsøk på å forklare kriminalitet fra et perspektiv. Det betyr ikke at alle fattige blir kriminelle. Derfor er resonnementet lite attraktivt til å forklare noe som helst, verden er mer nyansert.

Og svenske tilstander begynner jeg å bli rimelig trøtt av å høre, jeg ser du linker til en sak fra Sverige. Mottakssystemet og bosettingen i Sverige fungerer på en helt annen måte enn i Norge, hvor man kan bosette endelig flyktninger så lenge de har en bostedsadresse (det er eksempler på over 100 flyktninger på en 2-roms). Dette skjer ikke i Norge. I Norge har vi i tillegg introduksjonsordningen som sikrer grunnleggende innføring i språk og samfunn. Vi har NAV som tar over stafettpinnen i det øyeblikket introduksjonsprogrammet avsluttes. Altså, svenske tilstander kommer uke til å skje i Norge, så lenge systemet opprettholdes. I tillegg har kommunene hyppig kontakt med politi ift radikalisering.
Vis hele sitatet...
Ingen av linkene underbygger at "alle innvandrere" er mer kriminelle.
Men vi VET at innvanderer har NOE høyere sannsynlighet for å begå kriminelle handlinger enn "vanlige" nordmenn.

Det kan godt hende at dette primært skyldes at innvandrere generelt er fattige.

Linkene over synes jeg bør brukes som en rettesnor for hva man bør fokusere på: Unngå fattigdom og utenforskap for innvandrere.

Ellers også enig i at Norge virker som de gjør en mye bedre jobb enn Sverige vedrørende integrering, og vi er nok fortsatt et stykke unna "svenske tilstander".

Men samtidig må vi ikke ignorere det som skjer i Sverige, og vi må lære av det som skjer der, for å unngå at det skjer her.

Som en del av dette må man f.eks. se nøye på hvor mange man kan ta i mot før de uheldige konsekvensene blir for store. Så lenge vi ikke tar i mot for mange, og er villige til å bruke nok penger, vil nok ikke få "svenske tilstander" her i Norge.

Også her i Norge ser vi tegn på utenforskap, noe som bør tas alvorlig.

Vi ser jo at økt innvandring er med på å øke forskjellene, noe som vel uansett hvordan man ser på det er uheldig?

I stedet for å lukke øynene for dette, bør man diskutere hvordan man skal håndtere det.
Ytre høyre vil løse dette ved å kaste ut alle innvandrere. Venstresiden ønsker ikke å innse at det er et problem, og lukker bare øynene...
Sist endret av anonym_bruker; 19. april 2017 kl. 11:17.