View Single Post
Man kan lese definerte sannheter, føle at man har svaret på ting og at ting gir mening. Det er som religion, bare mer selvopphøyende.

Mange forstår mye, men ingen vet noe. Alt vi kan er basert på antagelser og omgivelser.