View Single Post
Sitat av Myhre Vis innlegg
Hovedforhandlingen blir nødvendigvis ikke like omfangsrik, men jeg opplever (helt anekdotisk) at påtalemyndigheten har høyere terskel for å ta småsaker til domstolene – med mindre politiadvokaten er helt sikker på at en har bevis nok til domfellelse. At det har bikket feil vei noen ganger stemmer helt klart, men jeg har ikke inntrykk av at rettssikkerheten er markert svakere i "småsaker" – men jeg er åpen for å la meg overtale!
Vis hele sitatet...
Det er mitt inntrykk også, basert på ekstremt syltynt grunnlag. Kan ikke huske å ha vært borti en "småsak" i tingretten der ikke skyldspørsmålet var opplagt. Straffeutmålingen oppfattet jeg som grundig, helt uten sammenligningsgrunnlag.