View Single Post
Sitat av vidarlo Vis innlegg
De facto er jo det tilfellet i straffesaker og. Ikkje pokker om domstolen går like grundig inn i ei sak om det er snakk om at du ikkje vedtok forelegget på 5000,- som om du risikerer 21 års fengsel.
Vis hele sitatet...
I praksis er det åpenbart sånn. Det er også et poeng å ta med seg når man ønsker seg strengere straffer, dom vi har diskutert i andre tråder. Strengere straffer kan bety færre dømte. Jeg tror nok kanskje avskaffelsen av juryordningen gjorde dette problemet mindre. Det er en annen diskusjon.

Det er uansett, også på papiret, andre beviskrav for å idømmes straff enn erstatning, så man kan bli frikjent for straff men dømt til erstatning i samme sak. Jeg tenkte kanskje det var det vindaloo blandet med da han snakket om enhver rimelig tvil vs sannsynlighetsovervekt.