View Single Post
Det er også en fascinerende påstand at, om jeg kan prøve å sammenfatte det slik, "saksbehandlere og andre jurister fatter vedtak på sviktende faktisk grunnlag, så å redusere antallet av disse menneskene, og dermed gi de gjenværende saksbehandlerne et større sakstilfang vil helt sikkert øke kvaliteten på vedtakene".

Du ser hvorfor det ikke fungerer slik, sant?
Sist endret av Myhre; 11. juni 2021 kl. 23:38.