View Single Post
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Dette er ikkje å vere konkret eller å utdjupe. Dette er å repetere påstanden din med andre (og fleire) ord.
Vis hele sitatet...
Nå er det ikke du som stiller spørsmål her, men ut av nysgjerrighet, kunne du ha utdypt og vært mer konkret hvis du skulle ha stilt spørsmålet?

Lukter at dette kan skape god og konstruktiv debatt! Er ikke enig med deg OP men flott tråd! Liker slike samtaler på freak.