View Single Post
Sitat av Myhre Vis innlegg
Alle straffesaker har samme terskel for domfellelse – at skyld etter de objektive og subjektive skyldkrav er sannsynliggjort ut over all rimelig tvil. Det praktiseres strengt i alle saker jeg har dømt i, både der vi har konkludert med domfellelse og der saken har endt i frikjennelse.
Vis hele sitatet...
Takk. Det var jeg ikke klar over.
Har nok misforstått og blandet ting jeg har lest.