View Single Post
Sitat av vindaloo Vis innlegg
I mindre alvorlige saker så kan man jo bli dømt selv om retten ikke kan bevise det
hvis det er overveiende sannsynlig att man er gjerningsmannen.

Men i alvorlige saker som drap, hvor man risikerer 21år så skal det være hevet over enhver tvil
att man er den skyldige.
Vis hele sitatet...
Alle straffesaker har samme terskel for domfellelse – at skyld etter de objektive og subjektive skyldkrav er sannsynliggjort ut over all rimelig tvil. Det praktiseres strengt i alle saker jeg har dømt i, både der vi har konkludert med domfellelse og der saken har endt i frikjennelse.

Sitat av Mercantilen Vis innlegg
På tide å reformere rettssystemet i dette landet! Få bort synsing og tenking av de "flotte" herrene og damene som er ansatt av staten og forholde seg til fakta, hadde vært bedre generelt sett. Blir mye tvil i saker om dagen med all den tenkinga og at man har tenkt og snakket seg frem til noe.
Vis hele sitatet...
Du er klar over at lekdommere, altså innbyggere som deg og meg, utgjør flertallet av retten i alle straffesaker hvor skyld skal avgjøres? Det gjelder både i hovedforhandling i tingretten og i ankeforhandling i lagmannsretten, og i sistnevnte er hovedregelen at det er mer enn dobbelt så mange lekdommere som fagdommere. Denne "kritikken" faller hardt på steingrunn.
Sist endret av Myhre; 11. juni 2021 kl. 22:07.