View Single Post
I mindre alvorlige saker så kan man jo bli dømt selv om retten ikke kan bevise det
hvis det er overveiende sannsynlig att man er gjerningsmannen.

Men i alvorlige saker som drap, hvor man risikerer 21år så skal det være hevet over enhver tvil
att man er den skyldige.

Nå kommer jo ikke alt av detaljer frem i en avis artikkel, men av det som sto der så virket det som
om de ikke kunne knytte han helt sikkert til drapet.