View Single Post
Dømt av tingretten.
Anker.
Ikke rettskraftig dom.

«Det er ikke noe sted det lyves mer enn i norske rettssaler.»

Tenker jeg venter på lagmannsretten her før jeg konkluderer.