View Single Post
Tok 2 biter med LSD og brukte Keth mot slutten av trip'en for å dra mer ut av trip'en. Det er en gull-komboy, er som å hekte seg helt på igjen når man har landet litt. Euforisk.