Tråd: Trusler
View Single Post
Det virker som dette er et no-risk opplegg fra utpresserne. Ingenting som kan identifisere dem. Kun utlegg til frimerker og tid til å skaffe opplysninger via internett basert på et telefonnummer.
Ingen info om tid/sted eller kopi av film/bilder som hadde vært naturlig å legge med hvis de hadde det. Det er i tillegg både ressurskrevende og risikabelt å filme.
Når det samtidig kommer frem at noen kun har ringt og allikevel får samme brev er dett logisk.
De spiller på frykt, men legger kun frem opplysninger som er mulig å skaffe via søk på nett.
Og at en utpresser skal kontakte politiet faller vel på sin egen urimelighet?