View Single Post
God når det gjelder
Carmex's Avatar
Kvetapin som er enkelt å få fordi det er c preparat, fjerner ikke drømmer men gir loka drømmer hos noen om det kunne vært noe for deg