View Single Post
Har du ikke lov til å forlate plassen du innlegges til?
Isåfall, legg deg inn, gå hjem og ta deg en blås i ny og ne?