View Single Post
Nei strengt talt ikke. Du har rett på 5 uker ferie og feriepenger skal dekke dette.

Du skal få ta ferie når du ønsker med noen føringer fra arbeidsgiver, at de ønsker og spare en månedslønn er ikke godt nok. Personal angel og lignende er det.

Ring arbeidstilsynet og rådfør deg, trenger ikke anmelde noen men bare hør hva de har og si. Eller hvis du er med i en fagforening så koble på dem.