View Single Post
Kontakt firma, be de sende inn all dokumentasjon ASAP om de ikke vil dekke sykepenger NO.
Skjer det ikke innen 1-3 virkedager kontakter du fagforeningen og da forklarer du hele situasjonen.

Da blir det fart på de fleste. Måtte selv gjøre det sånn som det her når arbeidsgiver ga feil informasjon til NAV om mitt arbeidsforhold som gjorde at NAV mente jeg var skyldig 160.000 kr. Dette tviholdt arbeidsgiver på i 4 mnd før jeg truet med sak og åpenhet i alle dokumenter med arbeidsgiver.
Da fikk jeg riktig dokumentasjon og ekstra utbetalt for tort og svie da jeg gikk uten lønn i 4 mnd og ALT av regninger gikk til inkasso og namsmann.