View Single Post
jeg har mange ganger i de siste årene tatt 1 pils eller 3 før sikkerhetskontrollen på, som mange andre her nevner: PEPPES
gjelder også for meg ved ankomst
blir en pils der på mandag før reisen nordover på jobb

god tur