View Single Post
Sitat av 2rs1 Vis innlegg
Kontakt support.

Uten tilgang til kontoen er du nok avhengig av at den avdøde har identifisert seg og fullført KYC-prosessene.

Coinbase har en seksjon for dette på hjelpesidene sine. Denne gir en pekepinn på hva Binance ønsker av dokumentasjon.
https://help.coinbase.com/en/coinbas...inbase-account
Vis hele sitatet...
Sett bort fra avsporingen her så er jo dette sånn det burde gjøres.