View Single Post
One of the good guys
2rs1's Avatar
Kontakt support.

Uten tilgang til kontoen er du nok avhengig av at den avdøde har identifisert seg og fullført KYC-prosessene.

Coinbase har en seksjon for dette på hjelpesidene sine. Denne gir en pekepinn på hva Binance ønsker av dokumentasjon.
https://help.coinbase.com/en/coinbas...inbase-account