View Single Post
Jeg har brukt en del rusmidler de siste ti årene. Stort sett kokain, men også noe hasj og amfetamin. Forbruket har aldri vært uforsvarlig høyt, og har aldri hatt negativ innvirkning på livet for øvrig.

Ettersom jeg er(litt for)nysgjerrig av natur, har jeg en, muligens irrasjonell, interesse for å teste heroin. Da selvsagt i form av snorking eller røyking. Skyting er absolutt ikke aktuelt.

Er det betydelig fare forbundet med å teste heroin et fåtall ganger? Er det mulig å gjøre dette, uten at bruken vil eskalere?