View Single Post
Man kan kjøre når man går på morfinpreperater, så lenge det er en stabil dose og man er tilpasset dosen over tid.
Dette er opp til hver enkelt lege å avgjøre.

Det er viktig å snakke med legen om dette.

Trist at du er blitt alvorlig syk. Når du ikke lenger kan kjøre bil, så husk at du har rettigheter i forhold til taxi. Du kan få TT kort, som gjør at du kan få stønad til reise.