View Single Post
Hei
Det er litt rart at legen som har skrevet ut medisinene ikke har informert deg angående bilkjøring, eventuelt gitt deg muntlig forbud. Du kan helt klart ikke kjøre bil når du går på morfin preparater. Men i forhold til inndrivelse av førerkort så kommer jo dette litt an på om du skal forsette å bruke disse etter du er ferdig med stråling/kjemoterapi. Mange i din situasjon opplever at de får for lite informasjon. I dag er det slik at kreft pasienter skal inn i et "pakkeforløp".Det vil blant annet si at du skal ha en kreftkoordinator tilgjengelig gjennom hele behandlingsforløpet . Koordinatoren på avdelingen kan sette deg i kontakt med onkologene slik at du kan få svar på dine spørsmål. Jeg ønsker deg masse lykke til.