View Single Post
Hvis du også er villig til å totalt kutte bruk av alt som kan spore deg og tjenester som tilbys av eller delvis av staten kan du nok i praksis forsvinne.