View Single Post
BEAUTIFUL BASTARD
vindaloo's Avatar
Sitat av Ueland Vis innlegg
Alle kan kontakte kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll og spør om de blir avlyttet..
Vis hele sitatet...
Men det forutsetter jo att avlyttingen har foregått lovlig å er rapportert inn.

Det bør også nevnes att det er forskjell på avlytting (telefon, mikrofon) og å lytte på.
Sistnevnte trenges det ikke noe hjemmel for å drive med.

Når en av gutta fra Nokas Crewet planla ett nytt kupp (ran av verditransport på fly ved Gardemoen)
så ble de lyttet på ved flere anledninger av spanere.