View Single Post
Hei.

Skal trappe opp I dose med Wellbutrin.

Ble tatt ned fra 300 mg etter en uke fordi serumverdiene var litt høyere enn det man vanligvis ser ved den dosen. Jeg hadde ikke bivirkninger, men kan ikke utelukke at de ville ha kommet.

Fikk foreslått å prøve å ta 300 mg tre dager I uken av en allmennlege jeg dro til for litt siden.

Alternativt så kan tabletten tas hver 19-ende time.

Jeg har tatt den på ettermiddag og kveld før og må si at jeg ikke merket noen forverring av søvn på de dagene.

Hva tenker dere er best?

Blodprøvene baserer seg egentlig på at man tar fast dose hver dag med 24 timers mellomomrom og tar prøven med 24 timers medikamentfaste, så jeg er usikker på hvordan disse andre regimene vil kunne påvirke hvordan man må tolket prøvene og når jeg eventuelt skulle ha tatt prøven.

Det virker teoretisk sett rimelig at man vil ha mindre differense mellom cmax og cmin dersom man tar de hver 19-ende time enn om man tar de hver 24 time. Sånn sett så vil serumprøven teoretisk sett kunne være noe høyere I forhold til cmax enn for de som tar den hver 24 time. Jeg vet ikke hvor stabil medisinen er i serum ved langtidsdosering. Synes at dette blir litt for kompliserte for meg å forstå.

Problemet er i det hele tatt litt merkelig i utganspunktet ettersom det egentlig ikke er ansett som nødvendig eller anbefalt å sjekke medisinen med blodprøver, det er anbefalt å øke til 300 mg etter 4 uker ved manglende eller utilstrekkelog respons og dosejustering kun er anbefalt ved nedsatt lever og nyrefunksjon (hvilket jeg ikke har). Medisinen er vel testet på svært mange mennesker før den ble godkjent vil jeg tro og det er en veldig mye brukt medisin. Det virker derfor veldig rart at jeg skal være det ene unntaket her som får forgiftning eller uakseptabelr høye serumverdier av 300 mg.

Jeg synes likevel at det er greit å forsøke en mindre opptrapping.
Sist endret av indigolop; 13. juli 2023 kl. 20:51.