View Single Post
Sitat av Purgatorio Vis innlegg
Why waste time say lot word when few word do trick
Vis hele sitatet...
Vel en godt ordforråd betyr ikke at det sløses med ord. Tvert imot så trenger en kanskje færre ord om en velger riktige ord. Også når det kommer til fagterminologi så sparer en ofte både ord og tid om en bruker ord andre i bransjen bør kjenne til og som er ord som er gangbar mynt. Det kommer jo selvsagt at på hvem ditt publikum er. Snakker du til likemenn om et prosjekt er det naturlig å benytte fagsjargong. Skal du forklare prosjektet til kona som jobber med noe helt annet så må du bruke ord hun kan forstå, uten at hun trenger å slå opp eller google.

Sitat av *pi Vis innlegg
Å bruke et bevisst innfløkt og vanskelig språk kan opplagt være en hersketeknikk, for å få folk til å føle seg underlegne fordi de ikke forstår. En ganske lett gjennomskuelig teknikk, da. Det kan også være et forsøk på å skjule at det ikke er så mye substans i det du kommer med, typisk politikerspråk.

Et godt språk er et språk som kommuniserer det du vil si. Man trenger et visst ordforråd, også fremmedord, for å få til det, men like viktig er det å vite når du skal la være å bruke dem. Det er derfor det årlig deles ut en klarspråkpris i statsforvaltningen og ikke en fancyschmancyspråkpris.
Vis hele sitatet...

Ja mulig du har rett, men det vil vel være en svært rar hersketeknikk, og en hersketeknikk som brukeren ikke aner utfallet av. For kanskje har den han snakker med et ennå større ordforråd og da blir han jo bare den flaue taperen. Eller vent, taper blir jo en naturlig konsekvens av å forsøke å bruke hersketeknikker så det blir han jo uansett. Og en skal vel også passe seg for å stemple noen som har et godt ordforråd eller et bra muntlig språk som en som bruker hersketeknikker, det kan jo faktisk være at det bare er måten den snakker på?

Uansett, poenget jeg forsøkte å få frem tidligere er at et godt muntlig språk det handler ikke om kaste rundt seg med fremmeord, kompliserte ord eller tøffe seg med mest mulig fagsjargonger. Et levende og bra muntlig språk er jo også det å kunne si ting på flere måter, at en unngår å gjøre samtalen kjedelig og veldig forutsigbar. Og leser man bøker så tar en fort opp slikt. For de som virkelig er dedikerte til å forbedre språket så er kombinasjonen å lese bøker samt skrive tekster en sikker vinner.
Sist endret av _abc_; 27. oktober 2020 kl. 18:07. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.